TEENUSED

METSARAIE JA VÄLJAVEDU

Teostame metsaraie kompleksteenust, võid usaldada oma metsa meie kätesse!

Meie meeskond on professionaalne ja masinapark mitmekülgne, mis aitab kaasa metsa säästlikule ja loodussõbralikule majandamisele.

Teeme ka kraaviservade, teeservade põlluäärte võsast puhastamist.

ponsse buffalo

VALGUSTUSRAIE

Valgustusraide eesmärk on puu liikide süsteemne kujundamine ja valguse kättesaadavuse saavutamine metsa elutingimuste parandamiseks. Valgustusraide tulemusel on mets hõrendatud liigsetest puudest, mis taksistavad metsa jõudsat kasvu. Noor mets on kasvutihe ja selle tulemusena on piiratud toitainete kättesaadavus ja valgus. See takistab metsal raieküpseks saamist ning hilisemal perioodil domineerivad mõned liigid jõudsamalt ja hakkavad teisi liike välja suretama. Et mets kasvaks kiiresti teostatatakse valgustusraiet. Valgustusraie tulemusel jäetakse alles tugevamad ja terved puud, kogu tegevuse käigus arvestatakse ka metsa iseärasustega.

metsamajandamiskava

METSAMAJANDUSKAVADE KOOSTAMINE

Metsamajanduskava annab metsaomanikule metsast põhjaliku ülevaate. Kui metsaomanikul on soov kasvavat metsa aktiivselt majandada, siis muutub metsamajanduskava kohustuslikuks.  

Inventeerimisandmed, mis saadakse puude mõõtmise ja loendamise teel, on metsamajanduskava oluliseks osaks. Kui andmed on kogutud, siis saab öelda kui palju metsamaterjali metsas kasvab ja milline on kvaliteet.

Kogutud inventeerimisandmete põhjal koostatakse majandamiskava, milles on välja toodud planeeritavad metsaraied, nende aeg, maht ja soovitav metsa seisund peale metsaraiet lähtuvalt raieküpsusest. 

valgustusraie

METSA UUENDAMINE

Metsa uuendamine peale raietööde lõpetamist on hädavajalik kui tahad oma metsamaad jätkusuutlikult ka tulevikus majandada. 

Maapinna ettevalmistamine on vajalik nii loodusliku uuenduse tekke soodustamiseks kui ka külvide või istutamise tulemuslikumaks muutmiseks. 

metsa uuendamine

TRANSPORT

RASKEVEO TREILERI TEENUS

METSA VÄLJAVEDU

METSAMATERJALI VEDU

VAJAD METSANDUSALAST ABI?

POLE PROBLEEMI, KIRJUTA MEILE JA EHK SAAME SIND AIDATA!

 

OSTAME KASVAVA METSA RAIEÕIGUSEID METSAKINNISTUID JA METSAMATERJALI